Kostnad för telefoni

TelefonAllt fler väljer att inte ha någon hemtelefon, även kallad hemtelefoni. Anledningen till det är att det har blivit allt billigare att ringa från mobiltelefonerna. Om du vill ha fast hemtelefoni så betalar du oftast en fast avgift per månad och sedan för hur mycket du ringer. Det positiva med hemtelefoni är att det blir billigt att ringa till dig och du ringer även billigt till andra som har fast hemtelefoni.

Om du har en mobiltelefon som du i dagsläget använder så anser vi att du inte behöver ha en fast hemtelefon. Vi anser att det är en onödig kostnad, dock är det upp till var och en om man vill ha en hemtelefon eller inte.