Utföra service själv eller lämna in på verkstad?

Varför måste man lämna in bilen på verkstad eller service? Kan man inte göra jobbet själv?

Ibland tvingas bilägaren med misstro titta på den räkning han fick från verkstaden när bilen varit inlämnad för service. Hur kunde de bli så mycket? Specifikationen man får är förvisso en lång och imponerande lista av allehanda åtgärder och man har bytt diverse filter m.m. Men slutsumman är ändå förödande hög kan man tycka. De allra flesta resignerar ändå till slut och finner sig i att detta tillhör rutinen när man är bilägare.

Det finns dock de som har tagit saken i egna händer. Enligt en artikel i tidningen Teknikens Värld kan en någorlunda normalt händig person införskaffa reservdelarna själv och utföra servicen samt till slut få den viktiga stämpeln i serviceboken.

Tidningen anför som sitt exempel en VW Passat från 2004 där servicen hos en märkesverkstad skulle kosta 5 600 kronor medan kostnaden för att utföra den på egen hand skulle landa på strax över 1 000 kronor. Hur kan skillnaden bli så himmelsvitt stor? En av de förklaringar som framkommer i artikeln är att många av de 31 serviceåtgärder som ska utföras är sådana kontroller som görs i samband med bilprovningen. Detta betyder sålunda att man kan börja sin ”egenservice” med att åka till någon bilprovningsstation och få dessa kontroller utförda för 350 kr. Härutöver handlar det om att köpa in de olika filter m.m. som behövs och byta ut dem mot de gamla; fylla på oljor och vätskor och sedan är det klart!

Hur gör man med stämpeln i serviceboken? Teknikens Värld tillverkade sin egen TV stämpel och skrev in i boken! Vem bryr sig om en servicestämpel på en gammal bil som ändå är billig är en bra fråga. Kanske man tänker annorlunda om bilen är nyare!

Lena Andersson

LenEk drivs av mig, Lena Andersson. Jag jobbar till vardags som redovisningsekonom på en lokal redovisningsbyrå i Göteborg. Här på bloggen delar jag med mig av tips framförallt riktade mot privatekonomi.

Visa alla inlägg av Lena Andersson →