Aktier, fonder eller sparkonto

När man ska spara pengar inför framtiden ställs man inför valet av placering. Hur ska man placera sina besparingar för att få ut så mycket avkastning som möjligt men ändå inte ta en alltför stor risk. De vanligaste sparformerna för privatpersoner är sparkonto, fonder och aktier.

Sparkontot

Ett sparkonto är ett särskilt konto som är avsett för långsiktigt sparande. Pengar som finns på dessa konton får du ränta på till skillnad från vanliga allkonton som är vanliga att ha som lönekonto. Om du har pengar på ett vanligt allkonto erbjuder de större bankerna ingen ränta alls på dina pengar. Det betyder att du i praktiken förlorar pengar på att ha dina besparingar där eftersom värdet äts upp av inflationen. På sparkontot får du ränta som förhoppningsvis skyddar dig mot inflationen, men så mycket mer får du inte. Det är en trygg placering där pengarna ofta behåller sitt värde över tid. Sparkontot är belagt med vissa restriktioner, t.ex. att du är begränsad till ett visst antal uttag per år för att få behålla din räntesats.

Fonder

Fonder finns i två huvudsakliga varianter; aktiefonder och räntefonder.

Aktiefonderna investerar fondandelsinnehavarnas pengar i aktier och låter dig som andelsinnehavare ta del av kursuppgångar och -nedgångar. Fonden får dessutom ta dela av aktieutdelningar som skickas vidare till dig som andelsinnehavare. Aktiefonden anses mer riskabel än räntefonden.

Räntefonderna investerar andelsinnehavarnas pengar i räntebärande papper. Dessa fonder köper och säljer skulder samt lånar själva ut pengar till aktörer på kapitalmarknaden. Ränteintäkterna från denna utlåning förs sedan tillbaka in i fonden vilket gör att fondandelarna ökar i värde. Räntefonden anses mindre riskabel än aktiefonden.

Fonder är ett enkelt sätt att spara samtidigt som de kan ge bra avkastning på investerat kapital. Nackdelen med denna typ av sparande är att fondförvaltaren årligen tar ut en avgift som baseras på ditt investerade kapital. Om du t.ex. har fondandelar värda 100 000 kr så betalar du 1000 kr (1 %) i avgift. Detta gör att fondandelarnas värde måste stiga med mer än 1 % för att du inte ska gå back på din investering. Denna avgift varierar och 1 % som jag använt är bara ett exempel. När du investerar i fonder måste du vara medveten om avgiften och ta med den i dina beräkningar.

Aktier

aktiebrevAktier innebär den högsta risken av de vanligaste sparformerna. Det finns investeringar som innebär högre risk, men dessa är inte så vanliga bland småsparare. När du äger aktier i ett företag är du delägare. Du har rätt att gå på bolagets bolagstämma och du får tillgång till årsredovisningen. Förr skickades denna i tryckt format, men nu för tiden brukar den finnas i elektronisk version eller som beställningsvara.

Aktier kräver generellt att du håller dig uppdaterad om förändingarna på marknaden och läget i det aktuella företaget. För den som investerar långsiktigt, d.v.s. på mer än 10 års sikt krävs generellt mindre vaksamhet. Om du investerar i mindre företag som inte är stabila stora industriföretag behöver du vanligtvis hålla mer koll på utvecklingen än om du har aktier i Skanska eller ABB.

När du köper aktier får du betala en avgift till banken. Denna avgift kallas coutage och varierar från mellan banker. Storbankernas courtage ligger vanligtvis på 100 kr per köporder. Detta courtage påverkas inte av affärans storlek. Ovasett om du köper aktier för 1000 eller 100 000 kr vid samma tillfälle så betalar du samma coutage.

Lena Andersson

LenEk drivs av mig, Lena Andersson. Jag jobbar till vardags som redovisningsekonom på en lokal redovisningsbyrå i Göteborg. Här på bloggen delar jag med mig av tips framförallt riktade mot privatekonomi.

Visa alla inlägg av Lena Andersson →