Redovisa tiden rätt för att inte missa fakturerbara timmar

Det finns många fördelar med att använda ett system för tidredovisning. Företaget riskerar inte att missa dyrbar tid som kunde ha fakturerats. Det ger även professionell tydlighet till kunderna då det är enklare att specificera tiden. Det går att få en bättre överblick av projekt som utförs till ett fast pris, eftersom det går att se ifall de är lönsamma eller om priserna per timme behöver justeras.

stämpelklocka

Stämpelklocka

Förr i tiden var den mekaniska stämpelklockan vanlig på arbetsplatser. Numera används digitala system, vanligtvis kort med magnetremsa, men det kan även vara både fingeravtryck och kod. Allt för att underlätta för en arbetsplats som har många anställda. Det finns många typer av system från olika leverantörer som passar både stora och små företag. Alla företag har olika behov och det är viktigt att det passar det aktuella företaget. De flesta leverantörer kan erbjuda olika skräddarsydda och unika lösningar, det kan vara både webbaserade system eller appar.

Personalkostnader

Den största kostnaden i ett företag är personalen. Därför är det viktigt med god översikt av och en bra struktur för denna utgiftspost. Det är lika betydande att ha kunskap om tiden som personalen lägger ner på arbetet internt samt externt gentemot kunderna då uppdragen ska faktureras. Det ska finnas en rättvis uppfattning hur mycket tid arbetet kräver.

Tidsbesparing

De flesta företag använder idag någon form av tidredovisning men det finns fortfarande många som inte använder sig av något system. En av orsakerna kan vara att personalen kan känna sig kontrollerad av cheferna. Det kan även bero på att det finns en föreställning om att det är mer tidskrävande för både chefer och personal, när det i själva verket sparar tid.

Lena Andersson

LenEk drivs av mig, Lena Andersson. Jag jobbar till vardags som redovisningsekonom på en lokal redovisningsbyrå i Göteborg. Här på bloggen delar jag med mig av tips framförallt riktade mot privatekonomi.

Visa alla inlägg av Lena Andersson →