Effektivare bemanning med bemanningsföretag

Bemanningsföretagen och de företag som anlitar dem blir allt vanligare och det är kanske inte så konstigt. Tjänsterna som erbjuds gör att rekryteringar och arbetskraftsmatchningar blir mer effektiva, bättre och tryggare för alla parter.

bemanningsföretag

Så går det till

När ett företag har behov av arbetskraft kan bemanningsföretaget hjälpa till med rekrytering och uthyrning av personal. Bemanningsföretaget tar fram riktlinjer för vilka behov och önskemål som företaget har och sätter sedan igång rekryteringsprocessen. Ibland har bemanningsföretaget redan tillgängliga personer som passar för tjänsten. Bemanningsföretagen har flertalet lagar och etiska regler att förhålla sig till. Förutom de vanliga arbetslagarna och reglerna i Sverige måste de även följa uthyrningslagen. Dessutom finns det flera etiska regler de förhåller sig till.

Ett bemanningsföretag kan rikta in sig på en eller flera olika förgreningar. En av de största är att tillhandahålla tjänster som rör bemanning, och det kan röra sig om enstaka tjänster eller hela avdelningar där kompetenta medarbetare ska fylla platserna. En annan förgrening inom branschen är rekrytering. Då hjälper bemanningsföretaget andra företag att annonsera, hålla intervjuer och anställa personal – de är då med under hela rekryteringsprocessen. Ibland tar de hand om den första delen där den största gruppen ansökningar behandlas och där ett fåtal kandidater går vidare i processen. Ibland tar företaget själv över i slutet av rekryteringsprocessen.

Bemanningsdirektivet

Bemanningsdirektivet kom till i slutet av 2008 och syftar till att ge en tydlig ram för arbetskraft som hyrs ut via bemanningsföretag. Direktivet är styrt av Europeiska Unionen och en central del är likabehandlingsprincipen. En del av detta beskriver den anställdas rätt till samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor vid anställningen hos bemanningsföretaget som om anställningen hade varit direkt hos företaget.

2013 tillkom en ny lag i Sverige, Lag om uthyrning av arbetstagare, som ska ge arbetstagaren skydd och trygghet i sin anställning hos bemanningsföretaget.

Lena Andersson

LenEk drivs av mig, Lena Andersson. Jag jobbar till vardags som redovisningsekonom på en lokal redovisningsbyrå i Göteborg. Här på bloggen delar jag med mig av tips framförallt riktade mot privatekonomi.

Visa alla inlägg av Lena Andersson →