Sammansättning för jämställd styrelse

Du borde fråga, “Hur mycket betalar jag en kvinna för hennes närvaro i en styrelse?” Svaret är inte lika viktigt som hur du kommer dit. En riktigt jämställd styrelse kommer att innehålla kvinnor med alla bakgrunder och förmågor. Även om de enda kvinnliga medlemmarna är de som redan är ledande befattningshavare. Mångfald i styrelseuppdrag har inget att göra med ras eller kön; det handlar om kompetens, förmåga och lämplighet.

Att uppnå verklig jämlikhet i ett styrelserum är hårt arbete. Styrelserum är i allmänhet mer konservativa än företagets styrelserum och även i statliga styrelserum är förhållandet mellan män och kvinnor större. För att ett företag ska ha verklig jämlikhet i styrelseledamöter; deras styrelse måste bestå av människor som har samma förmåga, meriter, affärsförnuft, kommunikationsförmåga, ledarskapsförmåga och andra egenskaper som behövs för att fatta de bästa styrelsebesluten. Kvinnor har många fördelar framför män när det gäller styrelsens sammansättning. Du kan anlita Styrelsebemanning om ditt företag behöver hjälp med jämställdheten.

En styrelse kan inte och bör inte bestå helt av kvinnor. Om företaget verkligen drivs av kvinnor kommer företaget oftare att drivas av några män. För att uppnå verklig jämlikhet mellan styrelseledamöter; ett företag måste ha en styrelse bestående av både män och kvinnor. Detta är nästan aldrig fallet. Företag som försöker få fram en heltäckande styrelse möter hårt motstånd både inom företaget och bland konkurrenter.

Vad som gör saker problematiska är att många misstag tror att endast kvinnor kan lyckas med styrelserummet. Detta är helt enkelt inte sant. Precis som män kan kvinnor vara lika bra på sina jobb som män är. Kvinnor tenderar dock att gå in i styrelserum med ett annat tillvägagångssätt. De är mer anpassade till företagets behov och önskningar.

Män tenderar att placera företagets behov över sina egna. Detta beror på att män tenderar att placera sig över kvinnor. En mans ego är relaterad till hans förmåga att få fler styrelseledamöter. Kvinnor å andra sidan är mer anpassade till företagets övergripande behov.

Det bästa sättet för företag att uppnå jämställdhet i styrelserummet är att det finns lika många män och kvinnor i styrelsen. När det till och med är en liten obalans i kön kan detta påverka företagets ledning negativt. Om det finns en stor obalans bland styrelseledamöterna kan resultaten vara oförutsägbara. Detta gäller särskilt när det gäller minoritetsgrupper som kvinnor och minoriteter. När ett företag försöker balansera sammansättningen av styrelseledamöterna gör det exakt vad det ska göra, det vill säga att skapa ett balanserat företag.

Lena Andersson

LenEk drivs av mig, Lena Andersson. Jag jobbar till vardags som redovisningsekonom på en lokal redovisningsbyrå i Göteborg. Här på bloggen delar jag med mig av tips framförallt riktade mot privatekonomi.

Visa alla inlägg av Lena Andersson →