Vad påverkar om företaget behöver anlita en revisor?

Det finns olika förutsättningar för om ett företag måste anlita en revisor eller inte. Generellt ska alla aktiebolag ha en revisor men det finns tillfällen när det inte behövs. En revisionsbyrå har revisorer som är godkända och auktoriserade för att upprätta årsredovisningar för ditt företag. Storleken på företaget i form av antal anställda eller omsättning avgör om en revisor behövs. För publika aktiebolag måste alltid minst en revisor utses och det finns reglerat i bolagsordningen om hur många revisorer som företaget måste ha.

Vilka är undantagna att använda revisor?

Det finns en hel del aktiebolag som är undantagna kravet på att ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Om ett aktiebolag överstiger två av följande kriterier måste det ha en revisor. Kriterierna är en nettoomsättning över tre miljoner kronor, mer än en och en halv miljon i balansomslutning eller tre anställda i genomsnitt över räkenskapsåret. Om företaget inte uppfyller två av dessa tre kriterier behövs alltså ingen revisor men det är ändå rekommenderat att en redovisningsbyrå sköter rådgivning och redovisningen för företaget.

Redovisningsbyrå och revisorer

Det är rekommenderat att anlita en redovisningsbyrå som kan hjälpa med löpande bokföring och redovisning. Det är ett företag som sköter redovisning, revision, skattefrågor och har både godkända samt auktoriserade revisorer. Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är att en redovisningskonsult hjälper med löpande bokföring och kan hjälpa till att upprätta en årsredovisning. En revisors uppgift är att oberoende granska årsredovisningen. Oavsett storleken på ditt företag kan en redovisningsbyrå hjälpa med rådgivning och revision för ditt lilla eller stora aktiebolag.

Lena Andersson

LenEk drivs av mig, Lena Andersson. Jag jobbar till vardags som redovisningsekonom på en lokal redovisningsbyrå i Göteborg. Här på bloggen delar jag med mig av tips framförallt riktade mot privatekonomi.

Visa alla inlägg av Lena Andersson →