Nordea tror att Riksbanken sänker räntan

Riksbanken väntas sänka räntanNordea tror att Riksbanken kommer genomföra ytterligare två räntesänkningar och reporäntan väntas nå 0,75 % i februari och förbli på samma nivå under hela 2013.

Analytikerna på Nordea ändrar även sin prognos för styrräntan. Tidigare trodde de att Riksbanken i december skulle sänka räntan till 1,00 % från dagens 1,25 % och att det därefter skulle vara slut på sänkningar.

Nu räknar Nordea däreot med att det blir en räntesänkning även i februari, till 0,75 %, och att räntan sedan förblir på den nivån under resten av 2013.

Nordea meddelar: “Vi ändrar vår prognos för Riksbankens reporänta. Skälen är den oväntat låga inflationen och att vi justerar upp prognosen för arbetslösheten.”

Nordea räknar med att den svenska arbetslösheten stiger till 8,5 % under vintern 2012/2013. Samtidigt väntas inflationen mätt med KPI sjunka under nollstrecket. Inflationen mätt med KPIF, som rensar bort effekterna av ränteförändringar väntas ligga kring 1 % den närmaste tiden.

Lena Andersson

LenEk drivs av mig, Lena Andersson. Jag jobbar till vardags som redovisningsekonom på en lokal redovisningsbyrå i Göteborg. Här på bloggen delar jag med mig av tips framförallt riktade mot privatekonomi.

Visa alla inlägg av Lena Andersson →