Hemförsäkring

Behovet av försäkringar varierar stort mellan olika individer, men praktiskt taget alla vuxna behöver omfattas av en hemförsäkring. Det gäller även det lilla enpersonshushållet i en hyrd lägenhet. Försäkringens omfattning varierar förstås något mellan olika försäkringsbolag, men i grunden ligger att man har sitt lösöre försäkrat mot förlust genom exempelvis brand, stöld, översvämning och så vidare. Även för det lilla hushållet kan en brand bli mycket dyr om man står utan försäkring. Det är mycket vanligt att man grovt underskattar inköpsvärdet på sin egendom.

Rättskydd vid juridiska tvister
Förutom att försäkra de saker man har i hemmet innefattar de allra flesta hemförsäkringar även rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. Rättsskyddet betalar juridisk hjälp om man skulle hamna i en rättslig tvist. Det är dock långt ifrån alla tvister som hanteras via försäkringen. Exempel på undantag är skilsmässa eller tvister vid delning av samboegendom. Personer som saknar pengar kan ju få rättshjälp vid tvister, men rättshjälpen ersätter bara de egna kostnaderna, medan rättsskyddet betalar även motpartens kostnader.

Ansvarsskydd och överfallsskydd
Ansvarsskyddet ersätter kostnader för skador på person eller annans egendom där försäkringstagaren dömts till att betala skadestånd. Överfallsskyddet betalar ersättning om man blivit utsatt för misshandel med fysisk skada eller sexualbrott. Ett viktigt undantag är att det inte gäller vid överfall eller sexualbrott inom hemmet där gärningsmannen omfattas av samma hemförsäkring. Det är också svårt att få ersättning om man anses ha bidragit till misshandeln genom att vara till exempel berusad eller drogpåverkad.

Ett vanligt tillägg till hemförsäkring är allriskförsäkring, ofta kallad drulleförsäkring. Försäkringen gäller vid förlust eller skada på försäkringstagarens egendom genom ”plötslig och oförutsedd händelse”. Ett exempel kan vara om man tappar sin telefon i sjön under en fisketur.

En grupp som ofta ”slarvar” med sin hemförsäkring är ungdomar som nyligen flyttat hemifrån. Kanske är det ovanan att vara försäkrad, men det är viktigt att föräldrar betonar vikten av försäkring. Många föräldrar hjälper sina barn genom att betala delar av försäkringen, kanske som födelsedagspresent.

Lena Andersson

LenEk drivs av mig, Lena Andersson. Jag jobbar till vardags som redovisningsekonom på en lokal redovisningsbyrå i Göteborg. Här på bloggen delar jag med mig av tips framförallt riktade mot privatekonomi.

Visa alla inlägg av Lena Andersson →