Anlita hjälp med bokföring

Ibland kan det kännas riktigt drygt att behöva sätta sig ned och ta hand om bokföringen, som antagligen kommer ta upp mer tid än vad man är villig att lägga ner. Just därför kan det vara smart att anlita en redivisningsbyrå som kan hjälpa en med det. Om man delar upp arbetet så kan man bli klar så mycket snabbare än tidigare.

Få hjälp och råd från en redovisningskonsult

Man kan självklart ha andra sorters överenskommelser där arbetet inte alls delas upp, utan du kanske bara behöver lite rådgivning, då du föredrar att göra jobbet själv men vill se till att du gör allt på det mest effektiva sättet. Det funkar också. Att få stöd från en redovisningskonsult kan definitivt vara värt det då det är som att få en liten utbildning, och kunskap är aldrig dåligt.

Ett annat erbjudande som vissa går för är att låta byrån sköta allting. Ibland vill man bara slippa arbetet helt, och det funkar fullkomligt utmärkt att göra det även i detta fallet, bara själva bokföringen faktiskt blir klar. Oavsett vilket alternativ man bestämmer sig för att välja, så kan alla tre garanterat lätta på både arbetet och stressen.

Bli mer effektiv

När man samarbetar med en kunnig konsult så har man möjligheten att välja precis själv på vilket sätt man vill ha hjälp. Arbetet kommer att fördelas och utföras efter just dina önskemål, och kommunikation mellan parterna är självklart viktigt. En annan sak som är viktig är att ha ett internetbaserat system, då det ökar effektiviteten på samarbetet enormt om man kan få tillgång till samma information och program. Då behöver man inte heller lägga ner tid på att skicka över olika filer, rapporter eller fakturor till varandra. Det gör arbetet mycket lättare och smidigare, vilket resulterar i att det även blir klart snabbare. Så anlita hjälp med bokföringen. Du kommer inte ångra dig.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Redovisa tiden rätt för att inte missa fakturerbara timmar

Det finns många fördelar med att använda ett system för tidredovisning. Företaget riskerar inte att missa dyrbar tid som kunde ha fakturerats. Det ger även professionell tydlighet till kunderna då det är enklare att specificera tiden. Det går att få en bättre överblick av projekt som utförs till ett fast pris, eftersom det går att se ifall de är lönsamma eller om priserna per timme behöver justeras.

stämpelklocka

Stämpelklocka

Förr i tiden var den mekaniska stämpelklockan vanlig på arbetsplatser. Numera används digitala system, vanligtvis kort med magnetremsa, men det kan även vara både fingeravtryck och kod. Allt för att underlätta för en arbetsplats som har många anställda. Det finns många typer av system från olika leverantörer som passar både stora och små företag. Alla företag har olika behov och det är viktigt att det passar det aktuella företaget. De flesta leverantörer kan erbjuda olika skräddarsydda och unika lösningar, det kan vara både webbaserade system eller appar.

Personalkostnader

Den största kostnaden i ett företag är personalen. Därför är det viktigt med god översikt av och en bra struktur för denna utgiftspost. Det är lika betydande att ha kunskap om tiden som personalen lägger ner på arbetet internt samt externt gentemot kunderna då uppdragen ska faktureras. Det ska finnas en rättvis uppfattning hur mycket tid arbetet kräver.

Tidsbesparing

De flesta företag använder idag någon form av tidredovisning men det finns fortfarande många som inte använder sig av något system. En av orsakerna kan vara att personalen kan känna sig kontrollerad av cheferna. Det kan även bero på att det finns en föreställning om att det är mer tidskrävande för både chefer och personal, när det i själva verket sparar tid.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Effektivare bemanning med bemanningsföretag

Bemanningsföretagen och de företag som anlitar dem blir allt vanligare och det är kanske inte så konstigt. Tjänsterna som erbjuds gör att rekryteringar och arbetskraftsmatchningar blir mer effektiva, bättre och tryggare för alla parter.

bemanningsföretag

Så går det till

När ett företag har behov av arbetskraft kan bemanningsföretaget hjälpa till med rekrytering och uthyrning av personal. Bemanningsföretaget tar fram riktlinjer för vilka behov och önskemål som företaget har och sätter sedan igång rekryteringsprocessen. Ibland har bemanningsföretaget redan tillgängliga personer som passar för tjänsten. Bemanningsföretagen har flertalet lagar och etiska regler att förhålla sig till. Förutom de vanliga arbetslagarna och reglerna i Sverige måste de även följa uthyrningslagen. Dessutom finns det flera etiska regler de förhåller sig till.

Ett bemanningsföretag kan rikta in sig på en eller flera olika förgreningar. En av de största är att tillhandahålla tjänster som rör bemanning, och det kan röra sig om enstaka tjänster eller hela avdelningar där kompetenta medarbetare ska fylla platserna. En annan förgrening inom branschen är rekrytering. Då hjälper bemanningsföretaget andra företag att annonsera, hålla intervjuer och anställa personal – de är då med under hela rekryteringsprocessen. Ibland tar de hand om den första delen där den största gruppen ansökningar behandlas och där ett fåtal kandidater går vidare i processen. Ibland tar företaget själv över i slutet av rekryteringsprocessen.

Bemanningsdirektivet

Bemanningsdirektivet kom till i slutet av 2008 och syftar till att ge en tydlig ram för arbetskraft som hyrs ut via bemanningsföretag. Direktivet är styrt av Europeiska Unionen och en central del är likabehandlingsprincipen. En del av detta beskriver den anställdas rätt till samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor vid anställningen hos bemanningsföretaget som om anställningen hade varit direkt hos företaget.

2013 tillkom en ny lag i Sverige, Lag om uthyrning av arbetstagare, som ska ge arbetstagaren skydd och trygghet i sin anställning hos bemanningsföretaget.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Att bo är dyrt

Boendet är, förutom kostnaden, också förenat med valsituationer där beslutet kan få livsavgörande konsekvenser. Köpa eller hyra? Stad eller landsbygd? Villa eller lägenhet? Nytt eller begagnat?

Eftersom alla bostadskonsumenter har begränsningar i någon form vid valtillfället, exempelvis tillgängligt kapital eller arbetets belägenhet, kan man mestadels inte välja sitt drömboende utan får acceptera verkligheten som den är.

Vill du bo där ingen annan har bott före dig? Ungefär så marknadsför ett av de större byggbolagen sin nyproduktion, och visst är det lockande att flytta in i en helt ny och fräsch bostad som dessutom har en viktig fördel – ett fast pris.

För närvarande är det relativt lätt att få ett bolån till en låg ränta som dessutom delvis är skattesubventionerad. Bolånet täcker dock inte hela inköpspriset, utan en stor del förväntas du erlägga kontant vid köpet. Då är det naturligtvis en fördel om du äger en bostad som du kan sälja med förhoppningsvis vinst som räcker till kontantinsatsen för den nya bostaden.

Då inställer sig frågan: Sälja eller köpa först? Det finns inget generellt svar. Alla dylika situationer är unika, men en god hjälp kan vara att teckna en försäkring som faller ut vid kostnad för dubbelt boende som en del bostadsproducenter erbjuder.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Spara pengar på att köpa bläckpatroner och toner på nätet

Med hjälp av megashop.se är det enkelt att få en total överblick över både kvalitet och priser när man behöver skrivarbläck och toner. Och det gör man hemifrån – hur enkelt som helst, sittande framför sin dator.

Men frågor kan likväl uppstå inför ett köp på internet. En vanlig fråga är: ¨Är det bra kvalitet på billiga bläckpatroner?¨ Kompatibla patroner och toner är alltid billigare än original.

Under årens lopp har det funnits tillverkare av bläckpatroner som inte hållit måttet. Men dessa tillverkare har snabbt försvunnit och de tillverkare av kompatibla bläckpatroner som är kvar erbjuder numera bläckpatroner av hög kvalitet, ofta lika bra som originalpatroner och ibland till och med bättre. Erfarenheten visar att mindre seriösa tillverkare snabbt försvinner från marknaden eftersom seriösa butiker genast gallrar ut de märken som inte håller måttet. En annan trend är också återfyllda patroner. Det rör sig ofta om originalpatroner som helt enkelt fått en ny påfyllning bläck. Även dessa är betydligt billigare än original och därför bra val när du vill spara pengar.

När du handlar på internet är det enkelt att på bara några klick hitta det bästa priset på din toner eller dina patroner. För att hitta bästa möjliga pris på de patroner man behöver måste man först ta reda på patronernas beteckning. Med hjälp av den kan man sedan göra en sökning på prisjämförelsesajter. Då listas alla som erbjuder just den patronen. De med lägst pris brukar stå högst upp i resultatlistan. På det här sättet kan du spara mycket pengar.

Publicerat i Sparande | Lämna en kommentar

Hemförsäkring

Behovet av försäkringar varierar stort mellan olika individer, men praktiskt taget alla vuxna behöver omfattas av en hemförsäkring. Det gäller även det lilla enpersonshushållet i en hyrd lägenhet. Försäkringens omfattning varierar förstås något mellan olika försäkringsbolag, men i grunden ligger att man har sitt lösöre försäkrat mot förlust genom exempelvis brand, stöld, översvämning och så vidare. Även för det lilla hushållet kan en brand bli mycket dyr om man står utan försäkring. Det är mycket vanligt att man grovt underskattar inköpsvärdet på sin egendom.

Rättskydd vid juridiska tvister
Förutom att försäkra de saker man har i hemmet innefattar de allra flesta hemförsäkringar även rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd. Rättsskyddet betalar juridisk hjälp om man skulle hamna i en rättslig tvist. Det är dock långt ifrån alla tvister som hanteras via försäkringen. Exempel på undantag är skilsmässa eller tvister vid delning av samboegendom. Personer som saknar pengar kan ju få rättshjälp vid tvister, men rättshjälpen ersätter bara de egna kostnaderna, medan rättsskyddet betalar även motpartens kostnader.

Ansvarsskydd och överfallsskydd
Ansvarsskyddet ersätter kostnader för skador på person eller annans egendom där försäkringstagaren dömts till att betala skadestånd. Överfallsskyddet betalar ersättning om man blivit utsatt för misshandel med fysisk skada eller sexualbrott. Ett viktigt undantag är att det inte gäller vid överfall eller sexualbrott inom hemmet där gärningsmannen omfattas av samma hemförsäkring. Det är också svårt att få ersättning om man anses ha bidragit till misshandeln genom att vara till exempel berusad eller drogpåverkad.

Ett vanligt tillägg till hemförsäkring är allriskförsäkring, ofta kallad drulleförsäkring. Försäkringen gäller vid förlust eller skada på försäkringstagarens egendom genom ”plötslig och oförutsedd händelse”. Ett exempel kan vara om man tappar sin telefon i sjön under en fisketur.

En grupp som ofta ”slarvar” med sin hemförsäkring är ungdomar som nyligen flyttat hemifrån. Kanske är det ovanan att vara försäkrad, men det är viktigt att föräldrar betonar vikten av försäkring. Många föräldrar hjälper sina barn genom att betala delar av försäkringen, kanske som födelsedagspresent.

Publicerat i Försäkring | Lämna en kommentar

Smidig avtalshantering

Hantera avtalFöretag sluter hela tiden nya avtal. Det kan handla om omfattande avtal med kunder eller leverantörer, eller standardavtal för mjukvara till personaldatorer. För att enkelt hantera alla dessa avtal är det bra att ha ett avtalshanteringssystem. Med Erip avtalshantering kan ni enkelt administrera företagets alla avtal samt ge särskilt åtkomst till dessa till vissa anställda. Systemet ger också påminnelser när avtalstiden håller på att ta slut och ett nytt avtal måste slutas. Med avtalshanteringssystemet lagras alla avtal centralt vilket gör att man slipper flytta dokument eller filer mellan datorer.

Publicerat i Företag | Lämna en kommentar

Ny sparform för pension

pension-1Pensionssparandet IPS har tjugo år på nacken och nu verkar det som det är dags att skrota det hela. Kritiken har inte varit nådig men detta har inte skrämt politiker förut. Frågan är nu vad skillnaden är mellan denna specifika form av sparande och den nya sparformen investeringssparkonto. Det nya sparandet planeras innebära att åldersgränsen för att lyfta pengarna slopas. Men det skall ännu vara attraktivt att spara till pensionstiden, menar finansminister Anders Borg.

Till ingen nytta

Men det allra viktigaste med det nya förslaget är att uttaget inte skall beskattas. Det har förut varit den största kritiken riktad mot IPS, att det innebar en dubbelbeskattning som inte uppvägdes av avdragsmöjligheten. För den stora allmänheten innebar detta en ren förlustaffär menade experterna. Endast de som betalade statlig skatt hade nytta av avdraget.

Höga avgifter

Många hoppas nu att bankerna inte skall dra nytta av det nya sparandet som var fallet med IPS. Detta gällde inte alla banker men de allra största har fått hård kritik. Hos Swedbank till exempel kan man se att avgiften för sparandet var två procent per år, men dock maximalt etthundratjugofem kronor. Visserligen erbjuds kunderna andra fördelar men den lille spararen kan knappast utnyttja detta. Den som bara kan spara en liten del av det tänkta maxbeloppet drabbas hårt av avgiften om nu inte sparkapitalet ökar genom fondplaceringarna.

Publicerat i Pensionssparande | Lämna en kommentar

Undvik ekonomiska problem vid inkomstbortfall

För dig som är van vid att tjäna mycket pengar kan arbetslöshet drabba ekonomin hårt. Med en inkomstförsäkring behöver du inte ändra på din levnadsnivå lika mycket.

Hur mycket kan du få från en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring ger dig en större ekonomisk trygghet om du skulle förlora ditt jobb. För dig som har haft en inkomst på mer än 18 700 kr före skatt är det en bra investering. Då du får 80 % från A-kassan betyder det en maximal utbetalning på cirka 11 000 kr. Med en inkomstförsäkring får du ut 80 % av din lön om den inte överstiger 160 000 kr före skatt. Inkomsttaket kan variera mellan olika fackförbund.

Vad krävs för att få skaffa en inkomstförsäkring?

  • Du måste vara bosatt i Sverige.
  • Du ska vara tillsvidareanställd och omfattas av LAS.
  • Du ska vara medlem i en A-kassa.
  • Du får inte ha kännedom om att det finns risk för uppsägning.
  • Du får inte överstiga maxåldern som gäller för just den inkomstförsäkringen.

När kan du teckna inkomstförsäkring?

I normala fall måste du ha varit medlem i minst 12 månader innan du är berättigad att få ersättning. Om du blir uppsagd innan ett år har gått blir du utan ersättning. Det kan finnas undantag, men i allmänhet skulle en kortare kvalificeringstid leda till att ersättningarna blev lägre och premien högre.

Hur gör du för att teckna en inkomstförsäkring?

I allmänhet kan du teckna inkomstförsäkringen på internet. Det är en god idé att jämföra olika försäkringar innan du bestämmer dig för att se vilken som passar dig bäst. Oftast behöver du vara med i ett fackförbund för att få teckna en inkomstförsäkring och då kan den ingå i din medlemsavgift. Det finns undantag och det är därför bra att se vad som gäller för dig. Kostnaden för försäkringen beräknas individuellt baserat på dina uppgifter.

Publicerat i Försäkring | Lämna en kommentar

Finansiera bilköpet med lån istället för kontantköp

Kanske håller du på att leta efter ett sätt att finansiera ditt bilköp. En bil är ett stort inköp och därför krävs det ofta finansiellt stöd för att kunna genomföra det. Många nya bilar säljs för flera hundratusen. Många har helt enkelt inte så stort fritt kapital att tillgå. Att då inte köpa bilen är så klart ingen lösning. Du har redan bestämt dig för att du vill ha bilen. Vad du då istället kan göra är att ta ett billån. När det gäller billån brukar villkoren vara extra förmånliga. Särskilt om du jämför med privatlån utan säkerhet. När du tecknar ett billån kan du exempelvis välja att lämna bilen som säkerhet. Det innebär i allmänhet lägre räntesatser, vilket minskar dina månatliga utgifter.

Viktigt att du väljer rätt lån

A och O när det gäller lån är att välja rätt. Det viktigaste är att kolla på räntan eftersom den huvudsakligen bestämmer hur höga dina kostnader kommer att bli. En annan viktig sak är att välja rätt tidsram för lånet. Om du väljer alldeles för lång återbetalningsperiod kommer du att betala onödigt mycket i ränta och om du väljer ett för kort lån kommer du att hamna i en skuldfälla. En generell regel är att hellre ta ett aningen för långt lån. Att ständigt känna press att kunna klara avbetalningarna blir väldigt jobbigt. Se därför till att du kommer kunna sköta dina avbetalningar i tid. Om du blir sen kommer du dessutom råka ut för straffavgifter.

Baka ihop lån

Om du redan har flera lån kan du kolla om det är möjligt att baka ihop dessa med ditt framtida billån. Det är ett smidigt sätt att spara pengar på, en metod allt fler börjat använda sig av.

Publicerat i Lån | Lämna en kommentar