Personaladministratör – lön

En personaladministratör är en organisatör i ett företag. Arbetsuppgifterna är varierade – men har ett par gemensamma nämnare.

Personen ansvar för personaladministrativa frågor för företaget. Frågor rörande lönebildning, kompetensutveckling, rekrytering, introduktion av nyanställda, med mera. Till arbetet krävs ofta en kännedom om juridiska regelverk som ska följas. Till exempel kan en personaladministratör ansvara för reglerna för föräldraledighet och måste då tillämpa företagets policy utifrån den rådande lagstiftning som finns.

Lönenivån i yrket varierar beroende på faktorer som kön, region och yrkeserfarenhet. I snitt tjänar en personaladministratör 25 369 kronor i månaden efter ha varit yrkesverksam i sex år. Den högsta redovisade lönen enligt lönestatistik är 43 200 kronor – inom den privata sektorn.

Vill du ha möjligheten att fortsätta växa i din lönesituation kan en fortbildning vara en god idé. Är du beredd att ta steget att studera på högskola så kan du idag läsa personalvetarprogrammet. Programmet är en 3-årig tvärvetenskaplig utbildning som syftar till att utbilda dig för arbete inom personalarbete i personal- och arbetslivsfrågor. Du studerar ämnen som arbetsrätt, personalekonomi, jämställdhets- och mångfaldsfrågor, och mycket mer. Det är en populär utbildning som har hög konkurrens, men lärosäten finns på flera platser i landet.

Om du behöver anlita någon som sköter personaladministrationen i ditt företag kan du besöka HR Kompetens.