Kostnad för telefoni

Allt fler väljer att inte ha någon hemtelefon, även kallad hemtelefoni. Anledningen till det är att det har blivit allt billigare att ringa från mobiltelefonerna. Om du vill ha fast hemtelefoni så betalar du oftast en fast avgift per månad och sedan för hur mycket du ringer. Det positiva med hemtelefoni är att det blirFortsätt läsa

Det finns pengar att spara på rätt bilförsäkring

Att det är bra att ha en bilförsäkring är väl de flesta införstådda med. Trafikförsäkringen är obligatorisk och täcker skador på motpartens bil och hälsa vid händelse av att du orsakar en trafikolycka. Utöver trafikförsäkringen kan man skaffa sig extra försäkringsskydd som även täcker skador på den egna bilen. Dessa kallas vanligtvis hel- och halvförsäkring.Fortsätt läsa

Ekonomi – vad betyder ordet?

Ekonomi kommer från grekiskans ord oikos och nomos som betyder ”hus” och ”lag”. Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med andra ord hushållande av ändliga resurser i förhållande till ens önskemål och behov. Ordet ekonomi i svenskan används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta påFortsätt läsa

Håll koll på din privatekonomi

Konsumentverket har en mycket bra budgetkalkyl där du kan få en bild av hur din privatekonomi ser ut. Tjänsten består av fem delar; hushållet, inkomster, boende, bil och övrigt. Varje del innehåller ett formulär där du fyller i inkomster och utgifter. Gå in på www.budgetkalkylen.konsumentverket.se och få kontroll över dina utgifter.