Kostnad för telefoni

Allt fler väljer att inte ha någon hemtelefon, även kallad hemtelefoni. Anledningen till det är att det har blivit allt billigare att ringa från mobiltelefonerna. Om du vill ha fast hemtelefoni så betalar du oftast en fast avgift per månad och sedan för hur mycket du ringer. Det positiva med hemtelefoni är att det blirFortsätt läsa

Håll koll på din privatekonomi

Konsumentverket har en mycket bra budgetkalkyl där du kan få en bild av hur din privatekonomi ser ut. Tjänsten består av fem delar; hushållet, inkomster, boende, bil och övrigt. Varje del innehåller ett formulär där du fyller i inkomster och utgifter. Gå in på www.budgetkalkylen.konsumentverket.se och få kontroll över dina utgifter.